ΜΑΘΗΜΑΤΑ


σε μαθητές λυκείου:

Έκθεση - Έκφραση - Λογοτεχνία
Ιστορία
Αρχαία Ελληνικά
Λατινικά
Κοινωνιολογία

 


 

σε μαθητές γυμνασίου:

Έκθεση
Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία